ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN

“Talihsizliğimizden birisi, bizim için planlananları idrâk edemeyişimiz, fert ve toplum olarak üzerinde düşünmemiz gerekenleri terketmemiz ve sonunda daha biz farkına varmadan hedefi başkalarının vurmasıdır.” Ali ŞERİATİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegel’in tarihi, çelişkilerin çarpışması/çatışması ile ilerleyen tez-antitez ve sentezden oluşan diyalektik bir anlayıştır. Yani aynı dönemde, aynı anda çelişkiler birlikte yaşamakta ve birbiriyle çatışmaktadır. Bu durumda her tezin karşısında bir antitez oluşmakta ve sonunda sentezle buluşmaktadır. Hegel bu çelişkilerin tarihi doğrusal bir çizgide ilerlettiğini ve bir gün tarihin sonunun geleceğini yani artık çelişkilerin yok olacağını öngörmektedir.

 

Marx, bilimsel sosyolojiyi oluştururken Hegel’in idealizmini eleştirmekle birlikte, onun tezlerini kendi ideolojisine malzeme olarak kullandı. Bu yüzden Marx, tarihin “sınıflar arası çelişkiden” oluştuğunu, bunun işçi ile işveren arasında meydana geldiğini ve kapitalizmin son noktaya ulaştığı bir zamanda sosyalizmin, ardından da tarihin sonunun geleceği, sınıf çatışmasının olmadığı, sınıfsız bir toplum olarak komünizmin mutlaka ama zorunlu olarak zaferini ilan edeceğine inanıyordu.

 

Tarihin en büyük filozoflarından biri kabul edilen Hegel’i çok iyi yorumlamış olan Marx’ın ideolojisi yirminci yüzyılda büyük bir ivme kazandı. Rusya’daki devrim SSCB’ye, oradan Doğu Avrupa ülkelerine ve Asya’ya kadar uzandı. Dünyada komünizm rüzgarları eserken 2. Dünya savaşından itibaren ABD liberal demokrasisi ile SSCB ile uzun yıllar süren soğuk savaş dönemini başlattı.

 

Fakat Gorbaçov 1990’da Perestroika ve Glasnost ilkelerini açıklayarak komünizme son verdi.

 

Francis FUKUYAMA: “Tarihin Sonu Mu?” ya da “Yeni Dünya Düzeni”

 

ABD’nin dahi düzeyinde stratejistleri vardı. Bunlardan biri olan Fukuyama, komünizmin çökmesinden sonra, komünizmin ilke olarak kabul ettiği tarihin sonu kavramını liberal demokrasi için kullandı ve soğuk savaşı komünizm karşısında liberal demokrasinin kazandığını ilan etti. Marx’ı, Hegel’i çarpıtmakla ve kullanmakla itham eden Fukuyama, tarihin sonunun geldiğini, artık liberal demokrasinin karşısında duracak din ve milliyetçilik dışında -ki onlarında hiçbir varlık gösteremeyeceğini- hiçbir çelişkinin kalmadığını, bundan böyle insanlığın tarih sonrası dönemi yaşayacağını, bu arada sanata da felsefeye de gerek kalmadığını, bundan böyle “sadece insanlık tarihinin ürünlerinin sergilendiği müzelerle ve onların bakımlarıyla ilgileneceğini” iddia ediyordu.

 

Fukuyama, iki boksör arasındaki hakem pozisyonundan ABD’nin yumruğunu havaya kaldırırken evrensel bir şampiyon çıktığını sanıyordu. Aslında yumruğunu havaya kaldırdığı şampiyon  Rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler, Aydınlanma Dönemi, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi vs. gibi gelişmeler, 1.Dünya savaşı ile varlığını hissettiren, 2.Dünya savaşında ise genç ve güçlü, dinamik bir imparatorluk halinde ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri Batı Uygarlığının evriminin son noktasıydı. Yani tarihin sonu zannedilen olgu aslında dünyanın batı medeniyeti etrafında döndüğünü zannedenlerin yanılgısından başka bir şey değil! Bundan ötürü de aslında devirdiği iki rakibi, faşizm ve komünizm de Batı Medeniyetinin iç hesaplaşmasından başka bir şey değildi. İşte bu yanılsama Fukuyama’ya tarihin sonunun  geldiğini düşündürdü.

 

Buna karşılık insanoğlu, faşizmin acımasızlığından, komünizmin ahlaksızlığından ve liberalizmin değerlere kayıtsız, sınırsız hedonizmin bıkkınlığından aslında tarihinin sonuna değil, belki de tekrar tarihin başına dönerek Fukuyama’nın küçümsediği dine sığınmıştır. Bu da tarihi sonunun geldiğini değil aksine çelişkilerin tekrar büyüyerek çatışmalara sebep olacağının sinyallerini vermiştir.

   

Samuel P.Huntington: “Medeniyetler Çatışması mı?” yada “Büyük Ortadoğu Projesi”

 

Fukuyama’nın yakın arkadaşı Huntington, Fukuyama’nın makalesinden sonra körfez savaşının çıkması, ardından Bosna–Hersek’te yaşananlar üzerine tarihin son bulmadığını hala çatışmalar ve çelişkiler üzerinde yürüdüğünü görerek, bu yeni döneme “Medeniyetler Çatışması” adlı makalesiyle daha samimi ve gerçekçi bir bakış açısı getirdi.

      

Evet daha samimi ve sahiciydi, fakat o da dünyanın Batı Medeniyetine endeksli olduğunu zannedenlerdendi. Bu yüzden makalesi boyunca, ABD’ne daha zalim, daha güçlü olması için akıl hocalığı yapıyordu. Carter’in danışmanı, Pentagon’un da stratejisti olarak çalışmış olan Huntington, dünyada hala yaşayan 8 medeniyetin olduğunu-Batı, Konfüçyus, Japon, İslâm, Hindu, Slav-Ortodoks, Latin Amerika ve muhtemelen Afrika- ve Batı medeniyetine karşılık yükselen iki medeniyet İslâm ve Konfüçyus medeniyetinin Batıyla çatışacağını söylüyordu. ABD’nin ancak savaşarak –özellikle İslâm’la-ayakta kalabileceğini aksi takdirde yıkılacağını iddia eden Huntington, medeniyetler çatışmasında, farklılıkların özellikle de dinin temel rol oynayacağını da ekliyordu.

 

Irak’ta yaşanan işkenceler, tecavüzler aslında, sembolik anlamda Batı Medeniyetinin İslam Medeniyeti ile çatışmasının içeriğini ve bu çatışmada Batının ve İslam’ın pozisyonunu belirlemiyor muydu?Bir teorinin, ancak bu derece pratike edilerek başarı sağladığı görülmüştür belki de!

 

İslâm dünyası için pembe tabloların, iyimser sahnelerin hiçbir anlamı yoktur. Ve bu arada, Batı, İslam’la çatışacağım diyorken, İslam’ın Batı ile diyaloga geçmesi aptallıktan başka bir şey olamaz.

 

Dr.Ali Şeriati: “Dine Karşı Din”

 

Büyük bir İslâm Sosyoloğu olan Dr.Ali Şeriati, “dine karşı din” adlı eserinde tarih boyunca “Din ile Dinin” savaştığından ve savaşacağından bahsetmektedir. Şirk dini ve Tevhid dini, birbirlerinden hayata bakışı, yaşamı algılayışı ve en önemlisi de Allah’ı tasavvuru konusunda çelişmektedir. Şirk dininin Allah tasavvuru, maddi, sığ, yapay ve eksikken, Tevhid dini dinamik, aksiyoner, üreticidir. Şirk dini, hayatı zulüm üzerine kurmaya çalışırken, ırkçı, hanedancı ve haris bir mantığa sahipken, Tevhid dini hakperest, adalet ve özgürlük üzerine kuruludur.

 

ABD’nin işkenceci ve tecavüzcü dini de şirk dinidir. Ve Tevhid dinini tıpkı geçmişteki şirk dinine mensup Samiri, Bel’am-ı Baur ve Haman’ın yaptığı gibi karalamalarla, terörist, fundamentalist gibi olumsuz sözcüklerin anlamlarını yükleyerek bulanık bir dünya yaratmak peşindedir.

 

Son tahlilde; “Yahudiler ve Hristiyanlar siz onların dinine tabi olmadıkça onlar sizden asla memnun olmazlar” ayetinin uyarınca, yaşananlara karşı uyanık ve bilinçli olmak, olayların altında yatan gerçek sebebi bilmek , maddi olarak güçsüz dahi olsak hakikat üzerinde bulunduğumuzdan güç alarak tarihi kendi seyrimize sokmak zorundayız. Aksi takdirde bizim yerimize de düşünenler, bizi tarihten silmek, tarihin dışına atmak ve tarihin sonunu getirmek için düzenler kurmaktan, projeler üretmekten ve hatta bu düzenlerini ve projelerini hayata geçirerek öldürmekten, işkence etmekten, onurumuzu kirletmekten vazgeçmeyeceklerdir.

 

 

 

Kaynaklar:

Francis Fukuyama vd., Tarihin Sonu Mu?, Vadi Yayınları.

Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması Mı?, Vadi Yayınları.

Dr. Ali Şeriati, Dine Karşı Din, İşaret Yayınları.


         -        

 


Bu Yazı 13481 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 225 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM