ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ

İran’da, siyasal söylemin gündemdeki ağırlığı nedeniyle dışarıdan pek de farkedilmeyen canlı bir kültürel hayat var. Kültürel hayattaki bu canlılığın aktörleri, özellikle reformist dini aydınlar. Modernizm, postmodernizm, demokrasi, dini demokrasi, halk egemenliği, laiklik, çoğulculuk, özgürlük ve adalet arasındaki etkileşim, kadın hakları, geleneksel aile-yeni aile, şiddet, özgürlük ve adalet arasındaki denge, felsefe ve irfan, bu aydınların gündeminde yer alan tartışma başlıklarından bazıları. Alirıza Alevitebar, Hamid Rıza Celayipor, Muhammed Kaşi, Sadık Zibakelam, Sadık Haccaryan, Zehra Şecai, Şehla Şerket, Mustafa Malikiyan, İmadeddin Baki, Haşim Agaceri, Muhsin ve Cemile Kediver kardeşler, ayrıca Ali Şeriati’nin kendisi gibi sosyolog olan kızları Susen ve Sara Şeriati, bu tartışmalara katılan isimlerden bazıları.

 

‘Dini aydın’ kavramı, devrimden önce Ali Şeriati tarafından hem tartışmaya açılmış hem de temsil edilmişti. 70’li yıllar özellikle İslam dünyasında aydın kişiliğinin solcu ve batıcı kişiliklerle sınırlı olarak görüldüğü yıllardı ve Şeriati işte o yıllarda, aydın tartışmalarına ‘dini aydın’ profiliyle, ağırlığını koymuştu. Şeriati kuşkusuz bu açma çabalarıyla sol-İslam olarak da görülebilecek İslamcı bir çizginin tanımlanması ve içerik kazanmasında her zaman hatırlanan bir isim.

 

Hayatının hiç bir döneminde solcu olmadığı halde 90’lı yıllarda İran’daki reformist hareketin ana dalgasını teşkil eden ‘sol aydın’ oluşumunu doğrudan etkilemiş olan Abdülkerim Suruş, devrim sürecini etkileyen iki önemli dini aydının, Şeriati ve Mutaharri’nin varisi olarak görülebilir. Devrim sonrası döneminin dini aydın hareketinin en çarpıcı siması olarak görülen Suruş, bu yıllara has sorunların kavramsallaştırılması ve tartışılmasındaki etkinliğini, Şeriati’nin 70’li yıllarda ‘din adına’ maruz kaldığı saldırıları hatırlatan suçlamalara rağmen sürdürmeye çalışmıştır. Devrimden önceki yıllarda Mutahhari’ye çok yakın olan Suruş’un, devrimden sonraki yıllarda Şeriati’nin düşüncelerine ve konumuna yakınlaştığı söylenebilir. (Şeriati’ye fiziksel olarak yakınlığı olmayan Suruş, kaderin bir cilvesiyle 1978’de öğrenci olarak bulunduğu Londra’da onun na’şını yıkayanlar arasında bulunuyordu.)

 

Devrimden sonra Suruş ister istemez Şeriati’nin yerini aldı. Onun gibi kendini aydın olarak tanımlıyor, Batı’yı izliyor, din adamları sınıfını eleştiriyordu; şu var ki solculuğu, felsefeye ilgisi ve Marksizm karşıtlığıyla Şeriati’den ayrılıyordu. Bir süre sonra Şeriati’nin din adamı eleştirmeni Mutahhari’nin de vefat etmesi üzerine Suruş, her ikisinin rolünü üstlenen bir aydın olarak değerlendirildi. Gerçi Suruş Mutahhari’ye düşünsel ve kişisel olarak daha yakındı: Onun gibi İslam felsefesi alanında eğitim görmüştü, Molla Sadra’ya hayrandı ve İslam ile Marksizmi karıştırmamaya özen gösteriyordu. Batı’yı eleştirmekle birlikte bu eleştiride ölçülü ve dikkatliydi.

 

Resmi medya kanallarında yer bulabildiği 80’li yıllarda Suruş, konferanslarında üniversiteli gençlerle kurduğu iletişimle ise Şeriati’yi hatırlatıyordu. Ancak Şeriati’ye nazaran geleneği daha iyi tanıyor ve bu geleneksel birikimden yararlanmayı önemsiyordu. Mevlana, Hafız, Gazali, İkbal ve Nehc’ül Belaga, bu konferanslarında her zaman başvurduğu kaynaklardı. Şeriati’nin modern İran edebiyatına hakimiyetine karşılık Suruş, klasik edebiyata vakıftı. Bilim felsefesi alanındaki kayda değer birkaç eserin tercümesi ve İslam felsefesi alanındaki yetkinliğiyle kısa süre içinde devrimci müslüman gençler arasında itibar kazandı. Ahlak, Sanat ve Sosyal Bilimler Üzerine Konuşmalar (1988) isimli eserinde, alanında yaptığı çalışmalarda sosyal bilimler, felsefe ve hukuka bilim olarak gerek duymayan yetkili kişilerin muhalefetiyle karşılaştığını anlatan Suruş, bunların yanında Batı tecrübesinin İslam geleneğiyle hiç bir şekilde uzlaşma kabul edemeyeceğini savunan filozofları da eleştirdi ve müslümanların Batı’nın mirasından seçmeci bir şekilde yararlanabilmesinin imkanlarını tartıştı.

 

Din adamlarıyla girdiği polemiklerle Şeriati’yi hatırlatan Suruş, dini aydınların dergisi olan Keyan’da 1992’de yazdığı bir yazıda Şeriati eleştirilerini de başlatarak, din ve insanın, Şeriati’nin onlara giydirdiği elbiseden çok daha geniş olduğunu yazdı. Sözünü ettiği elbise ise, din ve insan hakkında sabit, taviz vermeyen bir okuma olarak, ideolojiydi.

 

Şeriati eleştirileriyle Suruş bu kez 80’li yıllar boyunca birlikte olduğu sol-İslamcıları karşısına almış oldu. Ancak sol-islamcıların genç ve yenilikçilerden oluşan büyük bir kısmı Suruş’u desteklerken, geriye kalanlar da kimi düşünceleri nedeniyle eleştirseler de, muhafazakarların saldırıları nedeniyle ona destek ver-meye devam ettiler.

 

Suruş’a göre, geleneğe ve modernliğe aynı ölçüde vakıf olmaları nedeniyle İran’da sadece dini aydınlar hakikate ve aydın olmanın özüne yakındırlar. Geleneğe ve modernliğe vakıf olmanın aydın olmanın asgari bir şartı olduğunu savunan Suruş, laik aydınların pek azının bu asgari şarta sahip oldukları kanısındadır. Üstelik laik aydınların bu eksiklerini tamamlamak için gayret ettikleri de yoktur. Suruş, her ne kadar bugün görüşleri çeşitli açılardan eleştirilse de Şeriati’nin aydın olmanın asgari şartlarına haiz olduğu ve bu nedenle de halkla iletişim kurmayı başardığı görüşündedir. Şeriati dini kaynaklara dayanarak günün meselelerine cevap arama konusunda gençlere yol-yöntem gösteren bir dini aydındı. Kuşkusuz bu yol yöntem döneminin siyasal koşullarıyla, Şah rejiminin baskıcı tutumuyla mücadeleyi öncelemekteydi.

 

Suruş’un yenilerde yayınlanan ‘Şeriati Hakkında’ başlığını taşıyan kitabı, bu yazıyı yazmamın nedeni. Şeriati, Suruş için hem dini aydın olarak yolunu açan bir öncü, hem de dini bir aydın olarak aşmaya kendini zorunlu hissettiği bir zirve.

Gelecek haftaki yazımda Şeriati’yi konu almayı istiyorum, kısmet olursa…

 

Kaynak: Gerçek Hayat Dergisi, Sayı 298, 7-13 Temmuz 2006, s.30


         -        

 


Bu Yazı 13489 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 181 yorum yapılmıştır...

nihat 07-02-2008, 13:39:46
bu yazı da birçok kopukluklar var yada öyle bir düşünce uyandırıyor insanda suruş u tam resmedememiş siniz hem çok önemli bir şahsiyet hemde şeriati yi zirve gören bir şahsiyet yani çok çeşitli olması zenginlik olması anlamına gelmiyor..ayrıca suruş ile şeratinin yanyana getirilmesi beni rahatsız etti..
 
pourakbarian 28-04-2012, 18:09:06
Bence her zamanda insanların içinde bazileri ayrılarindan daha artık düşünceli olmuş, fakat şunu fark etmeliyiz ki hç bir zamanın üstüm olan insanların tayın ayrı zamanların ınsanlarıyla kıyas etmemeliyiz.
Şerieti , Bazarkan, Suruş, Kediver, Müctehiti Şebisteri ve dha ayrılari her birisi başka bir alim olduğundan saygılanırlar.Kımse birin ayrısiyle tutuşturmamalıdır. Hepsı çok muhterem insanlrdırlar.
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM