ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :



.: Yazarlar :.
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ

Dr.Şeriati birinci derecede dert sahibi ve derde aşina biriydi ve bu, herkese nasip olmayan bir bağıştır. Toplumumuzda aydın’lık ve alimlik taslayan bir çok kişi ortaya çıkmıştır [ve şimdi de mevcuttur]. Toplum bilimci olduklarını iddia edenler olmuştur ve hala da bu iddialarını sürdürenler vardır ama onlar da olmayan ve göze çarpmayan şey dert sahibi olmak ve derde aşina olmaktı. Bunlar hayatın önemsiz teferruatında boğuldular, dar bir çerçeveye sıkıştılar ve aczlerine yenildiler. Toplumun büyük sıkıntı ve ihtiyaçlarından habersiz olup küçük problemleri çözmekle ömür geçirmek sadece sıradan kişilerin değil, kimi zaman çok büyük şahsiyetlerin de müptela oldukları bir hastalıktır. Oysa dert ehli olmanın şartı, bu gelip geçici işlerden el etek çekmektir.

 

Önemsiz şeyler karşısında gamlanan ve önemsiz şeyler karşısında sevince boğulan kişiler var. Ama bu çocukça tavırlara sırt çevirebilen, bu aleme daha yücelerden bakabilen ve başkalarının göremediğini görebilen kişiler de vardır. Derde aşina bir ruh bunu gerektirir ve o büyük şahsiyet [Şeriati] de böyleydi. Ama her dert ehli, anlatmak istediklerini yiğitçe anlatma özelliğine sahip olamamıştır.

 

Bilen ve anlayan kişiler oldu, ama dertleri gönül hanelerinde kilit altında tuttular. Bilmek de yiğitlik gerektirir, dile getirmek de. Bilmemek ve anlamamak için zihinlerini binlerce saptırmayla felç eden kişiler vardır. Bunlar önce kendileriyle uzlaşmaya ve sonra da halkın içinde uzlaşmayı hakim kılmaya çalışırlar.

 

Eserlerinin gösterdiği kadarıyla Şeriati, anlama hususunda gözü pek bir yiğitti. Önüne çıkan engel, örtü ve kaygıları yiğitçe parçalıyor ve bilgisizliğin kendisinde rahatça kol gezmesine izin vermiyor, derde aşina olmamanın derde aşina olmanın yerini doldurmasına izin vermiyordu. Filan şeyi bilemenin, başına ne işler açacağı hususunda hiçbir korkuya sahip değildi.

 

Bilgiyi sadece doğuracağı sonuçlar için öğrenenler vardır. Bunlar anlamaktan korkarlar ve anladıklarının kendilerine cesaret ve yiğitlik göstermelerini gerektirecek bir sorumluluk yüklemesinden ve bu sorumluluğunun gereğini yerine getirememekten çekinirler. Oysa risalet görevi yüklenen birinin yiğitlikten nasibini almamış olması mümkün değildir.

 

Men çu İsmailiyanem bi hezer

Bel çu İsmail azadem zı ser

 

Her peygamber sextru bud der cehan

Yek sevare kuft ber ceyşé şehan

 

Guspendan ger berunend ez hesab

Zan behişan key betersed an kasab

 

Çun bedozdem çun hafîzé mahzen ûst

Çun ne başem sextru poşté men ûst

 

Her ke ez xurşid başed poşt germ

Sextru başed ne bîm ûra ne şerm

 

[Ben İsmail gibi korkusuz biriyim

İsmail gibi başından geçmiş biriyim

 

Taviz nedir bilmezdi peygamberler

Şahlar ordusuna korkusuzca dalanlar

 

Koyunlar sayılamayacak kadar çok olsa da

Çoklukları hiç korku veremez kasaba

 

Çalsam ne gam malın bekçisi o

Tavizkarsam bana destekçi o

 

Kim güneşten almışsa desteğini

Tavizsiz diye ayıplayamazlar kendisini]

 

Bu basiret ve marifet güneşi kendisinde doğan ve bu güneşin desteğini kazanan birinin kahraman olmasından kuşku duymamalısınız. Amelde cesaret fikirde basiretin çocuğudur. [Ameldeki cesareti fikirdeki basiret doğurur.] Fikir alanında gevşek olanlar pratik hayatta tereddüt ve kuşkularla yüz yüze gelirler. Yakin ehli olmayanlar yiğitlik gösteremezler. Ama bizler çaba gerektiren alanlarda başarı gösterenlere değer veririz; zorlama sonucu bir şeyler yapan veya kendisine bağışlanan özelliklerle başarı gösterenlere değil! [Bilgi yarışmalarına karşılık baldır bacak yarışmaları gibi.] Güçlü bir zekaya sahip olanlar vardır; ama güçlü zeka ihtiyari [istemsel] bir şey değil, ilahi bir bağıştır. Üstün zekalılar [nevabığ] çoktur; ama onların üstün zekalılığı istemsel bir olay değil Allah’ın bir bağışıdır. Bu nedenle de üstün zekalılar övgümüze muhatap değillerdir. Hafızaları çok güçlü olanlar pek çoktur; ama bu da ilahi bir bağıştır ve bunlar hiçbir şekilde övgüye layık değillerdir. Eğer bizler burada Şeriati’den övgüyle söz ediyorsak bu onun sahip olduğu ilahi mevhibelerden [bağışlardan] değil, istemsel [ihtiyari] özelliklerinden ileri gelmektedir. Bu kural herkes için geçerlidir. Bağışları ve verdikleri için Allah’ı övmek lazım; bu a bağışlara sahip olan insanları değil! Ama sahip oldukları nimetlerden dolayı şükredenler müstesna! Bizi ve her insaf sahibi vicdanlı kişiyi övgüde bulunmaya çağıran şey, insanların istemle [ihtiyarla] yaptıkları, isteseler yapmayabilecekleri ama yaptıkları iyi işlerdir. Yollarının üstünde o işleri yapmalarını önlemeye çalışan binlerce düşman varken yiğitlik gösterip engelleri aşarak pak hedeflerine doğru yürüyerek düşmanları kaçırttıkları için. Gelecek nesillerin hayatında önemli yeri olanlar da bunlardır.

 

Şeriati zeka bakımından Allah’ın bağışından nasibini bolca almış biriydi. Bu bakımdan başkalarından oldukça farklıydı. Dertdaşlık bakımından da öyle. Ama bugün bizim için asıl değerli ve önemli yanları; birincisi yiğitliği, ikincisi de derdi dile getirmekteki hüneriydi. Ve bunlar bizim için belirgin bir öneme sahip iki özelliktir. O Arap şair diyor ki:

 

İza ma kunte fi emrin merumin

Fe la teqna’ b ima dunen nucumin

 

Fe ta’mil mevti fi emrin haqirin

Ke ta’mil mevti fi emrin azimin

 

[Bir hedefin peşinde olduğun zaman

Yıldızlardan aşağısıyla kanaat etme

 

Çünkü önemsiz işlerde ölmenin tadı

Önemli işlerde ölmenin tadı gibidir]

 

Ve Şeriati yıldızlardan aşağısıyla kanaat etmeyen, eğer bir hedef güdüyorsa bunu bütün bir tarih için güden kişilerden biriydi. Bunu delilsiz ve dayanaksız bir övgü olarak söylemiyorum. Onun bütün yazdıkları bu hususa delil teşkil etmektedir.

 

 

 

 

Kaynak: Şeriati’nin şehadetinin 10. yıl dönümünde, Dr. Abdülkerim Suruş’un Meşhed Dr. Ali Şeraiti Edebiyat ve Beşeri İlimler Fakültesinde, Haziran 1987 tarihinde verdiği konferanstan. Bakınız: Dr. Abdülkerim Suruş, Dini Düşüncenin Yeniden Kurulması ve Dr. Ali Şeraiti, Kıyam Yayıncılık, Çeviri: Sabah Kara, Ankara, 1989, s.16-20


         -        

 


Bu Yazı 13484 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 194 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM