ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ

Geçen hafta bir gece Tahran'ın kuzeyine düşen Muhsini Meydanı'na yakın bir yerde bulunan, aslında bölgenin çevresine hakim tek binası olduğu söylenebilecek Hüseyniye-i İrşad'da Aşura Günü üzerine bir program izledim. Hüseyniye-i İrşad, Ali Şeriati'nin konferanslarını verdiği bina, devrimden önce muhalif İslamcıların kültürel faaliyetlerini sürdürdüğü mekandı. Devrimden sonra da bu özelliğini koruyor aynı bina ve resmi ideoloji karşısında eleştirel bir konumda bulunan dini aydınların etkinliklerine mekan oluyor.

Büyük salonun belki de 60'lı yılların ikinci yarısında yerleştirilmiş kırmızı koltukları sanki tartışmalı konferansların izlerini taşıyormuş gibi solgun ama yıpranmış olmaktan uzak. İrşad'ın çalışmaları ilk olarak 1963'te, bu binanın yapımı hala sürmekteyken, bir çadırda başlatılmış. Çadır dönemi beş yıl sürmüş ve Ali Rahnema'nın aktardığına göre, yapımına başlandığında çevre sakinlerine bir cami izlenimi veren bu, büyük kubbesi mavi çinilerle süslü görkemli bina 1967'de faaliyete açılmış. Koltuklar dolu olduğu için en arkada, ayakta izliyoruz konuşmacıyı. Kürsüde Ali Şeriati'yi görür gibi oluyorum; bu kürsü ile, bu bina ile bu denli bütünleşmiş başka bir isim yok. İrşad'ın yapımında emeği geçen birkaç kişiden biri ve Şeriati'yi İrşad'da konferans vermeye ikna eden kişi olan Mutahhari bile, sonraki yıllarda ortaya çıkan ihtilaflarda, Şeriati'nin kendisine tercih edilmesi nedeniyle -fakat asla bu konuda bir çatışmaya yol açmadan- İrşad'dan ayrılacaktır.


İlk dinlediğim konuşmacı olan yazar Ahmet Kabil, Aşura merasimleri konusundaki ikiliğe dikkati çekti. Biraz ötede, Muhsini Meydanı'nda gerçekleştirilen canlandırmalı, mersiyeli, müzikli toplantı ve yürüyüşlere avam ve geleneksel kesimler kadar, modern görünüşlü gençler de katılıyor. Buna karşılık modernist aydınlar Hüseyniye-i İrşad'da gerçekleştirilen toplantıya benzeyen konferans ve panelleri yeğliyorlar. Bir tarafta aklı iptal etmiş yürek, öte tarafta belki de ‘düşünen yürek'... Farklı halk kesimleri aşura merasimlerinde kendi durdukları yerden bir şeyler bulabiliyorlar.


Yazılarımda bunu daha önce bunu dile getirmişimdir: Hüseyin için düzenlenen taziye merasimleri aynı zamanda gençler için kamusal alana meşru bir çıkış zemini sunuyor.


Kabil, dini düşüncenin içinde bulunulan zaman ve mekandan yeni bir okumaya tabi tutulması gerektiğini düşünen Kediver, Şebisteri gibi düşünürler arasında yer alıyor. Sıklıkla vurguladığı konu, Şia'nın Safevi saltanatı ile birlikte kurumsallaştığı dönemlerden itibaren, Safevi düşüncesi ve bu düşünceden beslenen tarikat ve benzeri kurumlar tarafından İslamiyet'in çeşitli konularının tartışılmasının önünün alınmış olması. Safevi saltanatı görünüşte yıkılmış olsa bile geriye önemli konuların tartışılamazlığına dair yargıları miras bırakmış.


Aydınlar gençlerin sorularına cevap vremekte yetersiz kalıyor bu durumda ve cevaplandırılmayan sorular nedeniyle de gençler sorularının cevaplarını başka alanlarda bulma yolunu tutuyorlar. Bu oldukça tuhaf; çünkü ne de olsa Peygamberimiz döneminde İslam'ın bütün yönleriyle tartışılabildiği görülüyor. Sahabenin ise soru sorma ya da eleştiri alanında etkin oldukları açık. Peygamberimiz zamanında ve daha sonra müslümanlar arasında yaşanan ihtilaflar ise Kabil'e göre, o dönemlerde tartışma zemininin müsait olmasından ileri geliyor. Oysa sonraki yüzyıllarda bu tartışma zemini, kendisi gibi düşünmeyen-inanmayan insanı cehenneme göndermeye hevesli bir inanma biçimine yerini bırakıyor.


Bir diğer konuşmacı, sosyolog Haşim Ağaceri ise Hüseyin'in kıyamının felsefesini anlatmaya çalışırken, toplumların her zaman bozulmaya doğru gittiği şeklindeki bir kabulü ve bütün hareketlerin asli mecrasından sapma eğilimine sahip olmasının sebeplerini irdeledi konuşmasında. Hazret-i Adem'den bu yana Hak yoluna davet için binlerce peygamber gönderildi insan toplumlarına, şu var ki vahiyle aydınlanan toplumlar bir zaman sonra yeniden bozulma gösterdiler. Örneğin Hazreti Musa Ben-i İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtardı ama çok geçmeden halk, Firavun'un yerini alan ruhban sınıfı tarafından ezilmeye başladı. Hazreti İsa aynı topluma yeni bir kurtuluş vaadiyle geldi.


Ancak onun hareketi de daha sonra rahiplerin ve kilisenin totaliter yönetimleri tarafından çarpıtıldı. Yalnız vahye dayalı dini uyanış hareketleri değil, modern ideooljiler de benzeri bir sapmadan muzdarip. Liberalizm hareketi feodalizme karşı eşitlik ve özgürlük talebiyle zafer kazandı ama çok geçmedi, feodal despotların yerini burjuva despotlar aldı. Bolşevik devrimiyle yeni bir sayfa açan sosyalizm ütopyası kapalı Sovyet toplumlarıyla sonuçlandı. Bu nedenle de aydınların sürekli başlangıç ilkelerini hatırlatması, bu ilkelere geri dönmesi gerekiyor. Hazreti Hüseyin'in yapmak istediği de buydu işte: Başlangıç ilkelerini hatırlatmanın bir yolunu bulmak...

 

 

 

Kaynak: Gerçek Hayat Dergisi, Sayı 329, 9 Şubat 2007


         -        

 


Bu Yazı 13499 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 201 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM