ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL

‘İslam İnkılabı Hareketi’ sonrasının seçkin beyinlerinden Abdulkerîm Surûş, Kur’an, Vahy-i İlahî ve Nübuvvet’in mahiyeti gibi temel inanç konularında son zamanlarda yaptığı aykırı açıklamalarıyla, kendisini son derece tehlikeli sulara atmışken.. Şimdi de, ‘İslam İnkılabı Hareketi’nin içinde seçkin yerleri olan Ali Şeriatî ve Murtezâ Mutahharî gibi ve her ikisi de şimdi hayatta olmayan isimler üzerinde de ilginç açıklamalarda bulunmaya başladı.

 

Surûş, başlangınçta, İmam Khomeynî tarafından ‘Kültür İnkılabı Şûrâsı’nda vazifelendirilmiş ve bu arada, Mutahharî’nin has öğrencilerinden birisi olarak anılan birisi idi.. Ve, Şeriatî’nin ölüm yıldönümlerinde de, ona yapılan bazı ithamlara karşı çıkardı.. Şimdi ise, kendisi yeni pencereler açıyor.. Bir büyük inkılabın dalgaları arasındaki mücadelelerin öğreticiliği açısından, bunlara kısaca değinmekte fayda var..

 

Ali Şeriatî, özellikle ’İslam İnkılâbı Hareketi’ dalgalarının dünyayı derinden sarstığı 1978- 79’larda Türkiye’deki özellikle İslamcı cenahların yeni yeni tanımaya başladığı bir isimdi.. O, 1977’de vefat etmişti, Londra’da.. ‘Şah’ın gizli servisince öldürüldüğü’ iddiaları konjonktüre uygundu, ama, isbatlanamamıştır. Yani, o, İslam İnkılabı’nı görememişti.. Ve, güçlü Şahlık rejiminin, böylesine çabucak çöküvereceğini kimse tahmin etmiyordu. Nitekim, o zaman, 15 yıldır Irak- Necef’te sürgünde olan Âyetullah Rûhullah Khomeynî’nin yakınlarından birisi, bir gün, ’İslam İnkılabı’nın gerçekleşmesinden 2-3 yıl önce, ’böyle bir sonucun İmam tarafından da öngörülemediğini’  ifade etmişti.. Onlar sadece, ’zafer’den değil, ’sefer’den mükellef / yükümlü olduklarının idrakindeydiler..

 

Kezâ, o inkılabın en seçkin isimlerinden olan (merhûm) Muhammed Huseynî-i Beheştî’nin, yıllar öncesinden -geleceğin İslam İnkılabı nizamının Kanûn-u Esâsî (anayasa) çalışmalarını yaparken- ’Bu niçin?’ diyenlere boş ümidler vermemek dikkati içinde, ‘Gelecek bizim tasarrufumuzda değildir.. Takdir-i ilâhî zuhûr ettiğindeyse, böyle bir çalışma yapma imkanımız olmayabilir, şimdiden hazır olmak için..’ diye karşılık verdiği bilinmektedir..

 

Şeriatî, inkılab öncesindeki İran’da oldukça etkin bir isimdi, özellikle üniversite gençliği arasında.. Güçlü hitabetiyle, âdetâ sihirliyordu, gençleri.. Ancak, marksist örgütlerle, bazı İslamî motifleri de kullanan yarı-marksist (İnkılab’dan sonra ise, Amerikancı)Mojahedeen-i Khalq’ isimli silahlı mücadele örgütü, Dr. Şeriatî’yi hattâ makaraya alıp, ’Biraz  Tao, biraz Mao, biraz sosyoloji, biraz Hind felsefesi, biraz Konfuçyüs, biraz Hegel, biraz Marx..  İşte doktor!’  diyorlardı, onun hakkında..

 

Geniş halk kitleleri ise, üniversitelerde tahsil görmüş kesimlerden ziyade, ulemâ’ya ve özellikle de Âyetullah Khomeynî’ye bağlı idi.. O, 1963’de, binlerce insanın Şah rejimi tarafından katledilmesiyle neticelenen ’Panzdeh Khordad / (5 Haziran) Qıyamı’nın ’muctehid- âlim’ önderiydi şiî müslüman kitlelerin gözünde ve sürgündeydi.

 

Şeriatî, işte o atmosferde, söylem değişikliğiyle dikkati çekiyordu.. Hz. Ali, Hz. Fâtime ve Ebû Zerr Hz. lerinin sâdeliği esas alan yaşayış tarzını öne çıkarıyor; Hz. Huseyn’in Kerbelâ Qıyâmı’nı, Hz. Zeyneb’in direnişini yeni bir söylemle anlatıyor ve bu arada (İslam tarihinde, Resul-i Ekrem (S)’en sonraki ihtilaflarda, ’Ali tarafdarlığı’ mânasına gelen)Ali Şiası’ ile, daha sonra gelişen ve kendisinin ’Safevî Şiası’ diye nitelediği ve sultanlarla işbirliği yapan tarz arasına bir kesin çizgi çekiyor ve şiî ulemâ geleneğini de ağır şekilde topa tutuyordu..

 

Hattâ, Âyetullah Mutahharî’nin öncülüğünde, halktan toplanan yardımlarla Kuzey Tehran’da tesis olunan ünlü ’Huseyniye-i İrşad’ isimli modern külliyeyi, bir dernekçilik taktiği ve kamuoyunda oluşturulan ’Muteqaddimîn- Müteceddidîn’ (Eskilikciler/ Yenilikçiler) tartışmasıyla, Mutahharî’nin elinden alıp, orayı, kendi konferanslarının merkezi haline getiriyordu.  Ve Mutahharî, oraya uzuuun yıllar bir daha giremiyecekti..

 

Şeriatî’nin şia geleneğini de ağır ifadelerle yerdiği kitablarına rağmen, bu hususta kendisine yapılan müracaatları, Âyetullah Khomeynî suskunlukla karşılıyordu, inkılabçı güçlerin birbiriyle uğraşmaması ve enerjilerini boşa harcamamaları için.. 

 

Ve Şeriatî’nin ölümünden sonra, ona herkes sahib çıktı; en fazla da İslam İnkılabı.. İddia edildiği üzere, o silinmiş değildi.. Ama, hele de komünizmin çökmesinden sonra, görüşleri gündemden geniş çapta düştü.. Ayrıca, İnkılab Hareketi’nin gölgesinde kalması da tabiî idi..

 

Şimdi Surûş’un açtığı yeni pencereden başka manzaralar da gözleniyor:

 

HATIRALAR  DOĞRU İSE, GEÇMİŞTE SÖYLENENLER NEYDİ?*

 

Surûş şimdi, ’Şeriatî’nin görüş ve eserlerinde birçok müsbet noktalar varsa da, benim o görüşlere eleştirel bir bakışım vardı. (…)  Şeriatî’nin Kur’an’a, Nehc’ul Belâga’ya ve diğer İslam mütefekkirlerinin düşüncelerine çok az dayandığını görüyordum.’ diyor ve ekliyor:

 

(…) Ben bugün Şeriatî’nin o günkü çalışmalarının inkılâpçı bir İslam’ın teşkiline dayandığını söyleyebilirim..(…) O gün gördüğüm şey Kur’an ve diğer mukaddes kitabların onun düşünceleri ve eserleri üzerinde çok az etkili olduğuydu. İkincisi, felsefî açıdan onun delilleri sağlam değildi, çok zayıftı. (…) Merhûm Şeriatî, İslam tarihinden ve İslam düşüncesinden kendi amacı olan, İslam’ı inkılâbçı bir görüntüye sokmak hedefiyle örtüşen unsurları çekip çıkarıyordu. (…) Örnek olarak, Âşûra’yı, İmam Hüseyn’in başına gelenleri, Hz. Zeyneb’in esaret öyküsünü..(…) Fakat, İmam Hüseyn’in benimsemiş olduğu üslub, şia imamları arasında istisnaî bir durumdur, kaide değildir. (…) Caferî şia tarihi ’İmam Hüseyn’in hareketi’ bakış açısıyla yazılamaz. (…) (Röportajcının ara cümlesi: ’Mutahharî, Şeriatî’nin Kur’anî delillere ve hadîslere dayanmadığını ileri sürüyordu, Misbah Yezdî ve Mehdî Bazergan da, Şeriatî’nin görüşlerinin doğruluğu… iyimser değildi.)’

 

Surûş’ devam ediyor: ’Misbah Yezdî (…), Şeriatî hususunda çok uygunsuz yakıştırmalarda bulunuyor, hattâ sözlerini ’küfür’le niteliyordu. (…)  Mutahharî de Şeriatî’nin açıkça SAVAK (Şah'ın istihbarat teşkilatı) ile işbirliği içinde olduğu hatta yurtdışı gezilerini de SAVAK’ın tasvibiyle gerçekleştirdiğini (…) iddia ediyordu. Bunları ben Mutahharî’den duydum. Daha sonraları gördüm ki, Mutahharî, Şeriatî’nin ölümünden önce İmam Khomeynî’ye yazdığı bir mektubunda bu iddiaları ve Şeriatî’nin ’fitne’lerini dile getirmiş.. Hattâ, Mutahharî,  Şeriatî’nin ölümünden dolayı mutluluğunu açıkça izhar etmişti. (…) Mutahharî ve Yezdî'nin Şeriatî aleyhinde o gün ulemâdan imza toplamaları, maalesef onlar arasında Allâme Tabatabaî de vardı, uygunsuz ve yakışıksız bir davranıştı.. (…) Tabatabaî, Şeriatî’nin ’Kevir’ adlı eserinde, peygamberlik iddiasında bulunduğunu ileri sürüyordu. Çok şaşırdım. Merhûm Şeriatî, mecaz ve istiare yönü ağır basan birisiydi. Bu yazılardan yola çıkarak ona nasıl yalancı peygamberlik yakıştırmasında bulunulabilirdi ki?’

 

 

*Evet, hâtırâ anlatmanın -gerçekliği de bir ayrı konu-, kötü yanı, insanın içini karartması..

Hele bir de, 30 yıldır başka şeyler söyleyen Surûş gibi birisi, bugün böyle konuşunca..

 

 

 

 

Kaynak: Vakit Gazetesi - 21/07/2008


         -        

 


Bu Yazı 13509 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 199 yorum yapılmıştır...

xxx 23-07-2008, 19:13:28
selamun aleykum...iyisi mi röportajı kendimiz okuyup değerlendirelim...
 
Oğuzhan Özdemir 07-08-2008, 13:39:21

Abdülkerim Suruş'u çok fazla tanımamakla birlikte Ali Şeriati hakkında yaptığı konuşmalardan vb.lerinden dolayı bilirim.Önceki söyledikleri ile ters çelişen hususlar var burada...

Suruş'a tek bir lafım var önce Ali Şeriati ol da ondan sonra bakarız. Mutahhari'ye dair söylenenler doğru ise de kendisine hiç yakışmamış...Pek inanamıyorum...Umarım doğru değildir.

Kuran ve sünnete, Ali'ye dayanmaktan bahsediliyor da Che Guevara, Frantz Fanon gibileri dayanmadılar hakkı savunmak için olan eylem adamlıkları lekelenecek mi? sümsük ve pasif müslümanlar olarak önce kendimize bakalım, islâmda mücadele yoksa hak da yaşanılan ortamda olamaz.
Selam ve sevi ile...
 
Ahmet İstanbullu 14-08-2008, 03:40:40
Suruşun eleştirilerini oldukça yerinde bulunuyorum. Ali Şeriati okuduğumda - az çok İslam felsefesi, düşüncesi, gelenek ve modernizm konularında okumalarım var- benzer düşüncelere ulaşmıştım. Şeriati takipçilerinin bunu niçin hazmedemediklerinide anlamak zor. Suruş oldukça insaflı davranmış. Nitekim fikir değiştirdiğini var sayalım, bunda öfkelencek bir şey yok Suruşun şu sözleri zaten Şeriati'yi bartanlara cevap olsa gerek "Ali Şeriati’nin öyle taraftarları ve bağlıları vardı ki ona yapılan herhangi bir eleştiriye kesinlikle izin vermiyor bu hususta olabildiğince mübalağada bulunuyorlardı. Bu mübalağaları Şeriati Bey de hoş görmüyordu. Bu sevgiler ve muhalefetlerin gürültüsü patırtısı içinde Şeriati’nin duruşu ve düşünceleri belirginlik kazanamadı. Elbette bu gün yine aynı atmosfer içindeyiz, umarım bir gün toz toprak diner, yere oturur" Allah'a emanet olunuz...
 
pervari 03-09-2008, 11:25:13
keşke yaşasaydı da yüzüne söylenseydi bütün bunlar... savak'ın adamı olan şeriati'nin babasının gözaltında bir yıla yakın tutulması da mı bir oyundu. londradaki ölümü de mi bu oyunun parçasıydı. iran ergenekonundan mıydı yoksa şeriati... zihninin hala 10.yüzyıl bakış açısından öteye götüremeyen zihniyete şeriati biraz büyük beden geliyor... o, geçen yüzyılın en büyük alimiydi... onun farkı zamane bilimleriyle islamı açıklamaya çalışmasıydı... sosyoloji, tarih felsefesi, psikoloji, vs.. hepsi onda vardı...suruş'u çok bilmem ama, o bugün ölümünden 30 yıl sonra dahi en çok okunan islam alimidir... mekanı cennet olsun... amin...
 
Lokman Tıraş 11-09-2008, 19:19:47
Suruş, bir Hollanda radyosunda Peygamberimiz için " O ne bir tarihci ne bir biyolog ne de bir bilim *adamıdır o sadece bir peygamberdir."demişti. hatta daha ileri gidip Kur'an'ın üstün dercede bir şair beyninden yani peygamberimiz tarafından yazıldığını idda etmişti. Ve yeniden İslam aleminin gündemine taşımayı başardı kendini, bu sefer Ali Şeriati ye saldırarak. Aslında en az bizim kadar biliyor Şeriatinin yaşam tarihçesini.fakat Merhum Şeriatinin ölüsü bile, osnabürck ödülü ile 150 bin euro'yu cebine indiren diyalogçu Suruş'u bu kadar rahatsız etmesinin bir tek sebebi var: Suruş tan fazla okunması ve hayır diyebilen özgürlükçü müslüman gençlerin gözünde hala nir ideol olmasıdır.Abdulkerim Suruş, Ali Şeriati hakında iç bulandırıcı sözleriyle onu sevenleri ondan soğutmaktan başka bir amacı yok.Diyalogçuların ve onların türevinden olan Suruş gibi sözde islam düşünürleri şeriati timsali önderlerin etkilediği gençleri pasif, uyuşuk yığınlar haline getirmeyi amaç edinmişler.katolik ve protestan müslümanlık dinin yalancı peygamberleri Şeriati'yi nasıl sevsinler ki?
 
alamut 13-09-2008, 13:48:02
şuruşun ilginç şeyler söylemesi normal..ingiltere den atıp tutmak kolay oluyor ..
 
veysel veli 12-06-2009, 10:27:07
İranın da İ.Özeller'i...A.Bulaçlar'ı....Haydar Baş'ları olacak heralde..
Boş tenekeden çok ses çıkar beyler.Takmayın kafanıza. İşimize bakalım...
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Mehmet Akif ve Düşündürdükleri / Şuayip MEKEÇ
Sol ve Liberal Muhayyile / Ali BULAÇ
Cüzzamlıyı İyileştirdiyse Zalimliğine Anlayış mı Göstermeliyiz? / Fikritakip
“Öncü Şahsiyetler: Seyyid Kutub ve Ali Şeriati” / [Seminer]
Kendi Semasında Tek Yıldız: Nurettin Topçu Ve Müslüman Anadolu Sosyalizmi / Ümit AKTAŞ
Bilgiden Neo-Nihilizme..: Müslüman Nihilistler / Turan KIŞLAKÇI
Gazali, İbn-i Rüşd’ü Döver mi? / T.Suat DEMRE
Dikkat! Kitap! / Heinrich BÖLL
Suruş ve Sarsılan Kalplerin Tanrısı…/ Meliha ÇELİK
Şeriati Suriye'yi Nasıl Okurdu?/ Cihan AKTAŞ
‘Ehl-i kitâp’ kimdir? / R. İhsan ELİAÇIK
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 1 / Hamza TÜRKMEN
AK PARTİ Eleştirisi / Ali BULAÇ
Din Modern Zamanlarda Nereye Gidiyor? / Dr.Abdülkerim SURUŞ
Sol İslam, İslam`ın Solu, İslam Düşüncesinde Sol / Kenan ÇAMURCU
Entelektüel, Aydın ve Din / Dr.Aliye ÇINAR
İnsanlık Suçu: Biz Filistinliler, Hakkımızı Helal Etmeyeceğiz / Hayrettin KARAMAN
Bir Seçim Yapın Arkadaşlar/ Ali SALDIRAN
Bayan Humeyni ile Bayan Şeriati... / Sibel ERASLAN
Profesör olmak; Ebu-Zer'in Kişiliğini Manupüle Etme Hakkını Verir Mi? / Muhammed CAN
Surûş, Şimdi de Şeriatî İçin İlginç Şeyler Söylüyor! / Selahaddin Eş ÇAKIRGİL
MUSEVİ NE DİYOR?/ Mir Huseyn MUSEVİ
Özgürlük şairi İkbal, İstanbul'da anılıyor
Evrim Kuramı ne anlatıyor? -2- / Bülent Şahin ERDEĞER
"İslâm Sosyalizmi"nin Serâncâmı/ Bülent Şahin ERDEĞER
Efgani ve Abduh Vehhabi Miydi? / Mehmed Akif ERSOY
“Evrim Kuramı”na Gerçekçi bir Bakış-1/ Bülent Şahin ERDEĞER
Cihan Aktaş Yakın Yabancı İran'ı anlattı/ Asım ÖZ
"İslam ve Sınıfsal Yapı" Türkçe'ye kazandırıldı
Güneye Göç Mevsimi / Stefan WEIDNER Sudanlı Kült Yazar Tayyip Salih'in Ardından…
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah / Yusuf TOSUN
Beykoz’da “Ali Şeriati” Konuşuldu
İnsanlığın Kısa Tarihi: BÜYÜK RESİM
Zehra Hanım'ın Işığını Kapatan Jip / Yıldız RAMAZANOĞLU
Mülkiyet ve İktisadi Kullanımı Üzerine/ Murat AYDOĞDU
Kapitalizmin Efendilerine Karşı Anti-Kapitalist İman! / Bülent Şahin ERDEĞER
Küresel Kibir Çetesi ve Ahlak Devrimi / Bülent Şahin ERDEĞER
İran'ın Yeşil Rasyonalizmi/ Ali BULAÇ
İranlı Göstericiler COŞKULU VE TEMKİNLİ/ Cihan AKTAŞ
İran'da Kim Ne İstiyor? / Bülent Şahin ERDEĞER
İbrahim Yürüyüşü / Ebuzer SAİD
Sanayi Toplumu ve Geleceği- Unabomber'ın Manifestosu/ Teodor KACZINSKY
“Zere, Zora ve Tezvire” (Altına, Güce ve Hileye) Karşı... / Mîr Huseyn MÛSEVÎ
Hamaney Şeriati’yi Savundu / Bülent Şahin ERDEĞER
İmam Öldü; Yaşasın Konformizm! / Mansur YILMAZ
Sağcılık, Solculuk… / M. Kürşad ATALAR
"İslami Mücadelede Öncü Şahsiyetler"
Muhammed Mustafa ve Kur’an Yerine Mevlânâ Ve Mesnevî - Egemenlerin “Problemsiz (Light) İslâm” Projesi- / İlhami GÜLER
Çölde Bir Yalnız Âdem / Rasim ÖZDENÖREN
Bilge Adam Dergisi ve İslam Bilim Hediyesi
Yeni sınıfın ideolojisi: Kariyerizm ve Konformizm / R. İhsan ELİAÇIK
Bizden Korkanlar Sizi Seviyor / İsmet ÖZEL
Dua / Dr.Mustafa ÇAMRAN
Evrensel Bir Müslüman: Cemaleddin AFGANİ [KRONOLOJİK HAYAT HİKAYESİ]
Yeni Bir Zamanı Başlatmak / Atasoy MÜFTÜOĞLU
Cemaleddin Efgani / Mehmed Akif ERSOY
Anlaşılmamış Devrim / Charlotte WIEDEMANN
Ebû-Zerr el-Ğıfârî [v. 32/652] / Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN
Sürekli Devrim: "Direniş Teolojisi"/ Prof.Dr. İlhami GÜLER
"Din Mafyası" Şeriati'ye Saldırmaya Devam Ediyor/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsan Üzerine / Ali K.
ANTİEMPERYALİST BAŞBAKAN: MUSADDIK/ Altan ALGAN
Cahili Tüketim Kültürünü Aşmak Mümkün mü? – 2 / Hamza TÜRKMEN
Kur'an'ı Nasıl Okumalıyız? / Aliya İZZETBEGOVİÇ
İbn-i Rüşt'ün İzinde / Loay MUDHOON ‘Reformcu İslam Düşünürü Muhammed ŞAHRUR'
İslâmî Cemaatin Kurucu Öğesi Olarak İslami Şahsiyet / Rıdvan KAYA
Röportaj: R. İhsan ELİAÇIK :İslam'ın Politik Duruşu Sol / Müjgan HALİS
Ne Okumalı? -Dört Aşamalı Alternatif Bir Okuma Programı- / Ali BULAÇ
Musa Carullah Bigiyef’in Sünnet Konusundaki Görüşleri / Mustafa AKMAN
Gençlere Tavsiyeler / Ercüment ÖZKAN
Afganistanlısı Antipatik de Bizim "Cübbeli" Taliban Neden Sevimli? / Serdar ÖZMEN
Kendi İçimizdeki 'İkna Odaları' / İdris ÖZYOL
Fatıma, Fatıma‘dır / Emine K. ARSLANER
"Ali Şiası Safevi Şiası" Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Kim Müslüman Aydın Değildir? / Abdulkerim SURUŞ
Yeşil Rasyonalizm, Sol İslam, Adalet Devleti: Zihnimiz Yeni Siyasi Kavramlara Hazır mı? / Kenan ÇAMURCU
Bir Mücahidin Kaleminden Fikir-Put Savaşı / M. Numan AŞKAROĞLU
Toparlanın, Gidiyoruz! / İsmet ÖZEL
Ebuzer: Issız Çölde Yalnız Mezar / İhsan ELİAÇIK
Sağcı Bir Şiire Doğru [mu?] / Enes MALİKOĞLU
El-Ğarra Hutbesi / İmam ALİ
Ebu'l Ala Mevdudi Türkiye'de Anılıyor / Sempozyum
GAZZE RİSALESİ / Cahit KOYTAK
Yoksulluğu Görme(me)k ve Bir İntiharın Düşündürdükleri / Serdar Bülent YILMAZ
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM