ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN

[Mustafa Özcan’a]

 

İran İslam İnkilabı, gerçekleştiği günden bugüne dek, dünyada gündem olarak en fazla kendisinden söz ettirmeyi başardı. Bu konuda olumlu/olumsuz çeşitli görüş ve eleştiriler her zaman  etkinliğini yitirmeden devam etti, edeceğe de benziyor.


Bizim değinmek istediğimiz farklı bir konu var. Elbette olumlu/olumsuz eleştiri ve değinilerde bulunanların, fikir ve sunumlarına katılmak/katılmamak farklı bir durum.

 

Dünya siyaset arenası geride bıraktığımız Haziran ayında önemli olaylara tanıklık etti. Kuşkusuz bunların en önemlilerinden biri de, İran’daki 10. Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Söz konusu seçim etkisi, dünya gündeminde birinci sırada yer aldı.

 
Ataerkil dini yorum anlayışına sahip aydın insanların kendi zamanında yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik sair olayların analizlerini vahiy ekseninde doğru yapıp, doğru sonuçlara ulaşmaları kolay olmaz.

 

Aydın: toplumuna mum olduğu sürece aydın kimliğini korur, Merhum Şeriati kendi zamanının aydını olarak üstüne düşeni yerine getirmeye çalışan bir mumdu. Nitekim Ali Şeraiti de ataerkil dini yorum anlayışına karşı çetin ve bir o denli amansız mücadele vererek değerli ömrünü bu yolda sonlandıran İslam mektebinin güzide evlatlarından biriydi...

 

Zifiri karanlıkları yırtıp kendisini ve çevresini aydınlatacak kadar ışığı olmayanlar, Şeriati’yi anlamsız da bulabilirler. Bu durum da yadırganmaması gereken bir olgudur. Biz, kendini aydın görenleri bu kusurdan müstesna tutmamız gerektiğini düşünüyoruz.


İslam dünyasına yeni model sunmanın provasını bünyesinde taşıyan son İran Cumhurbaşkanlığı seçimini, dışarıdan izleyenlerin kalem sahiplerinin parçaladıkları paradigma ve terimlerle olayların derinliklerine inilebilineceğini sanmaları, onlara devrimin temel değerlerine ne denli aşina oluklarının da aynası oldu.

 
Yeniden ve  farklı dizaynla şekillendirilmeye çalışılan Ortadoğu’da söz konusu Emperyal emellerin önündeki en önemli engel olarak İran’ı görenler, İran’ı bölgesel ve küresel güç olma yolunda etkisizleştirme operasyonunu, mikrodan makroya taşımanın modeli olarak seçimleri bulunmaz Hint kumaşı addederek  değerlendirmek istediler.

 

Aynı koroda ki İslamcı  cenahın kimi aydınları, Suud, Mısır, Türkiye gibi daha nice ülkelerdeki despotizm’i İslami değerler kabul ederek eleştiri bir yana adeta toz  kondurmayıp akıl hocalığı görevini gönüllü üstlenirken, acaba hangi geçerli insani, İslami sebepten ötürü İran’ın Velayet felsefesi üstüne kurulmuş sistemini beğenmezlik yapıp, yıkılmasını değilse yaralanmasını istiyordu? 

...

Ve Elbette bu arzularına ulaşmak için gerçekleştirmek istedikleri operasyonlarda İslam’ı referans alan insanlarla yapılacak, böylece toplumu  İslam ve İslam karşıtı  kutuplara ayırabileceklerini düşünmüşlerdi.

 

Tabiidir Nükleer teknolojiye ulaşan Velayet-i Fakih eksenli bir İslam modeli, İslam dünyasının geri kalanı için pekala çekim merkezi olduğunu bilmiyor değillerdi.

 

İran 30 yıllık gibi kısa bir sürede ağır sanayi hamlesini başarmış, bilim ve teknolojide  önemli projeleri gerçekleştirmiş İslami bir iktidara, Batı’nın tahammül etmesini beklemek saflık olur.

 

Musevi abalı rolünü mü üstlendi?

 

İran’ın kendi iç dinamiklerinden beslenen, güçlü bir İslami muhalefete sahip olarak, varlığını ve sürekliliğini daha bir muhkemleştirmek isterken, bu süreçte dışsal ve içsel istenmeyen bazı sızmalar ve katkılar olsa da, Sistemin bilge ve güçlü liderlik pozisyonuna haiz olduğu kuşku götürmez gerçekliktir.

 

Esasında İran’da sanıldığı gibi kimse sorunların veya olası adaletsizliklerin üstüne gidilmediğinden yakınmıyordu. Kaldı ki İran’ı yakından tanıyan biri olarak, İran milleti hamaset ve heyecanla ülkenin beceriksizlik ve tembelliğini gizlemeye meyilli kimi koyun ruhlu  milletlerden çok uzak bir birikime sahiptir.

 

Bize yansıyan boyutu ise İslami muhalefet Devrime yeni bir ruh ve canlılık katmanın provasını yaparken, sayın Musevi önderliğindeki muhalefete içsel ve dışsal bazı marjinal sızmalar bunu kendi arzuları doğrultusunda kullanmanın ümidini beslediler...

 

Sayın Mir Musevi'nin amacı söylemi ve hedefi zıddı İslami bir çağrışımı yansıtmadı. Kaldı ki Muhterem şahsiyeti bu tür iddia ve şayialardan uzaktır. Sayın Mir Musevi Velayet çizgisinin kırmızlılarını aşmış biri olmadığı gibi yaşantısı ile teyit etmiş devrimci İslamcıların öncü kadrolarındandır...

 

Sayın Musevi’nin yakınlarına palazlanıp, Seküler anlayış ve pratiğini dini terimlerle dine sızdırmada kendine has metotlarla öncülük ederek, çizdiği gizli ikon, kendini İlahi nefhaya haiz kişilik olarak, sözde taşıdığı reformcu ve filozofi  izlenimini yakalamak için Sayın Suruş’un sanısına haiz olamaya da gerek yok! Suruş tiplemesinin  örnekliğini sunan Türkiyeli Türk İslamcısı yazarın cümlesindeki ’’Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü’’ anlamını, okuyucunun bilgisine sunarak değerlendirmeyi hür düşüncelere bırakarak devam edelim.

 

Şeriati’nin fikirlerinden beslenenler değil, o muhteremin ölü bedeninin arkasına saklananlar, onu[Şeriati’yi] kendi öğrencileri gibi tahlil ve eleştiriye tabi tutarken, Şeriati’nin kendi toplumunun kültürü haline gelmiş Safevi şia’lığını nasıl yerden yere vurduğunu görememenin miyopluğu ile atalardan kalan edilgen dinine ilahi öz öğretiler gibi sarılanların, Şeriati’yi kendilerine sütre etme haklılığı ne derece insafa sığacak erdemli eylemdir acaba?

 

İslam devriminin vaktini getiren etkenlerin başında Şah'ın yanlışları ve zulmünü referans gösteren fikri iğdişlik, zulüm ve adalet kavramının mahiyetini kavrayamadıklarını göstermenin kötü bir örneğini de sergiliyor olmalılar. Öyle ki kendi geçmiş tarihimizin kirini, temizliğin ve sadeliğin sembolü olarak gören bu tür zihniyetin ‘’benmerkezci’’liği onlara kişioğlunun hak ve hürriyetlerini belirleme yetkisini verdiklerinin bilinç altında göstermiş oluyordu.

 

Düzenin yaramaz çocukları Statüsüne düşenlerin, Ali Şeriati’nin de engin katkılarının olduğu İran devriminin, ilahi öğretilerden beslendiğini algılayamamasını yadırgamayalım.

 

Ali Şeriati’yi solun temsili olarak göstermek; ne solu, ne de İslam’ın zaman üstü değerlerini algılayamamış olmaktan kaynaklanmalı ki, Sol; bir asırlık varlığı ve yokluğu ile on dört asır önceden sunduğu insani ve ilahi iksirle sola ilham kaynağı olmuş İslami değerleri, Sol’un değeri olarak algılamak ne ile örtüşürdü? İslami Aydın!

 

İran devrimini değerlendirenlerin, çoğunlukla kalkış noktası maddi fenomen ve onun devinim yasası, olduğundan ötürü bu devrim[İnkilab]’in bütünsel değerlendirmelerine ulaşamamaları doğal karşılanmalı. Esasında böyle olmazsa devrimin taşıdığı değerler çeşitli izm’lerin statüsüne düşmüş olur ki, bu konu dahi başlı başına incelenmesi gereken etkenlerden olmalı.

 

Şimdi gelelim farklı bir boyuta:

 

Sömürge ülkelerin aydınları ‘’nasıl anlamalı?’’yı atlayıp, ‘’ne yapmalı?’’dan başlarsa, sömürünün çarkına diş olmaktan öteye geçememenin ezikliğini bir ömür taşımaktan kurtulamayacaktır.

 

Modern sömürü kendi ‘Samiri’lerini sömürülen halklardan çıkartmayı başarırken, başarının birinci iksiri olan ‘Samiri’nin yanında olması gereken üçlü ayağı elbette unutmuş olamaz...

 

Aydınların kendi değerlerinden önce kendisine olan uzaklığı, onları fikir hırsızlığına teşvik etmekten öteye bir şey kazandırmamıştır. Bireysel fikri devrimini tamamlamış, gizli güç konumundaki genç aydın kitlenin kendisini ifade edecek platformların oluşmaması da fikir hırsızlığı yapmada ehil olan aydınlara sağladığı avantaj ve bu durumun getirdiği genç nesil ile aydın arasındaki kopukluk, var olan Post-modern sömürüye artı puan olarak dönmektedir.

 

İslami Paradigmayı tahlile meyilli söz konusu köksüz [fikri anlamda] entelektüellerin, halkın İslami ve insani meşru haklarını sömürünün koyduğu kriterler çerçevesinde arayışları, onlara üç maymunları oynadığının en bariz örneğini sunuyor olmalı...

 
Asıl sorulması gereken soru:

 

Kendini aydın sanan ve milletinin yanında olduğunu iddia Kalemlerin,  Ali Şeriati’nin yeşeren düşlerine olan sadakati ve onu yaşatma kompleksinin verdiği haklı gururu taşıyıp taşımadığıdır!

 

Ali şeriati yaşasaydı,  binlerce gencin kanı ile filizlenmiş bir İnkilabın muhalifi olur muydu? sorusu, soru değil. Şeriati yaşasaydı, hayatın her anının sorumluluğunu üstlenen devrimci bir aydın olarak, devrimin sürekliliğini gerektiren evrimsel kriterler her ne ise, onu bulur ve hayata geçirmenin metodu hakkında tükenmez ve bitmez coşkusu ile sunardı.

 

Ali Şeriati yaşasaydı, Devrimin kemalata ulaşmasında aşama olan evrimlerin, çeşitli safhalarında, yani yeni olaylar karşısında takınacağı tavrı, olayın zamanı ve mekanına göre değerlendirebilme yetisini sunacağından kuşku duymazdık.

 

Şu halde 700 yıl önce  cebr üstüne serilen ataların otağına taassup ile sahip çıkmak, devrimciliğin hangi ilkesi ile bağdaşacak onurlu eylem olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

Devrimci olmak: Sürekli olan bir olgunun içinden süresiz olanı diskalifiye etme yetisidir aynı zamanda.


Devrimci olmak  geçmişin katkılısını, olduğu gibi tekrar sunmak demek değildir. Diye düşünüyoruz.

 

Ali Şeraiti öz İslam adına ki, Onun Ali Şia’sı bunu çağrıştır, Safevi Şia’sından arınması gerekliliğini savunurken, bütünsel reddi mirasta bulunduğunu sananlar, onun ne yapmak istediklerini anlama yetisinden çok uzakta olduklarını da göstermiş olmuyor mu?

 

İslam devrimini, Safevi Şia’lığı ile kendi arasına set koymadığını dillendirmek Velayet-i Fakih doktrinine aşinasızlığın ya da karşıtlığının üst noktası olmalı.

 

Meşşa-i gölünün kıyılarında serinleyenler, İşraki Derya’nın derin sularında yüzerek ömrünü tüketmiş bir okulun mensubu olan Ali Şeriatiyi anladığını sanmak, ve Şeriati’yi ve onun kutsal değerleri ile vurmak adına J.P Sartre’ın  erdemliliğine dahi sığmayacak kadar alçaktan uçuş olmalı...13 Temmuz 2009 

 


         -        

 


Bu Yazı 13486 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 171 yorum yapılmıştır...

veysel menekşe 23-07-2009, 12:12:15
Mustafa Özcan' a cevap yetiştirme mecburiyeti üzerinden .
Ali Şeriati' yi anlatmaya çalışmak ne kadar da can sıkıcı !.
Muhammed Can' ında canı sıkılmış olsa gerek ki güzel bir cevab vermiş...
Sağ olsun.. Berhudar olsun ...Eli ayağı dert görmesin amin amma !..
Ali Şeriati ' yi böyle mi hissedeceğiz biz?.
"Böyle mi anlayacağız " demedim dikkat edilsin..
"Böyle mi hissedeceğiz?"dedim bir daha dikkat edilsin..
...........
Filozof' un öğrenme -bilgi- hırsından çatlayan bir merakı..
İdeolog' un önerme -manifesto- hırsından patlayan bir öfkesi
Psikolog'un bina -- Kuram-- hırsından kaynayan bir kalbi.
Sosyolog' un inşa --Kurum--hırsından kabaran bir yüreği ..
Rahib' in iğva---Vaaz--- hırsından köpüren bir ağzı..
Hakim'in ilga ----İkraz--- hırsından yanıp tutuşan bir yanağı..
Şair' in aferin -- medhiye---hırsından-- sulanan bir dudağı...
Şövalye' nin destan-- Korkutma-- hırsından sıkılan bir yumruğu.
Ve nihayet KRAL'IN.....Kraliyet Ailesi'nin....
İKTİDAR hırsından dönmüş bir GÖZ ' ü vardır da......

Ya bizim.. Şu zavallı insanlık ailemizin nesi vardır ya?...
Bunu konuşalım işte..
Öğretmenimizle..
ALİ' mizle ...

Wesselam !..
 
kervan 31-07-2009, 13:41:44
Fikirlrinize katılıyorum.Mustafa Özcanın Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü adlı yazısını böyle bir eleştiriyi hak ettiği kanısındayım.
 
rabia 29-08-2009, 12:41:34
yanlış anlaşılmak ne hazin olsa gerek.ve buna müdahil olamamak...öyle canım yanıyorki... üstadın fikirleri yeşillenme adı altında sola alet ediliyor.yahu millet ta afrikalarda anladı onun kaygısını da,kendi ülkesi bi anlayamadı.aslında anlamak istemedi desek daha iyi olur...yok devrimden yana,yok karşısında...Ali Şeriati islama yakışmayan herşeyin karşısında olurdu demek çok mu zor?o estetikli baldıçıplak kızların tezahüratına tenezzül eden Musevi yi de,islam adına zorbalık edenleri de tokatlayan ilk Ali ŞERİATİ olurdu.Ali ŞERİATİ nin uğruna gözyaşı döktüğü,ömür çürüttüğü hayallerine hangisi uyar ki...bu ayrımı yapmak....iran da yaşamayı,terkettiğim mesleğimin hayallerini orda canlandırmayı düşünürdüm hep...ama benim inancım yüzünden acı çeken bir gençlik de görmek istemezdim.çünki bizler bu ülkede inanmayanların vebalini çok çektik...başörtüme tahammül edemeyenlerin...neolur onlar da aynı tahammülsüzlüğü başı acık(ama bizimkiler gibi k..ı açık değil)lara göstermesinler....
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM