ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM

Bismillah

 

Tahran Narmek Camii o akşam o kadar kalabalıktı ki; iğne atsan yere düşmezdi. İmam Hüseyin’in(as) Şam-i Garibanı akşamıydı ve Dr. Şeriati kürsüde imametin Aşura vakıasındaki o tarifsiz ve etkili rolünü anlatıyordu. Gençler birbirlerine bakınıyorlardı:

 

“Hüseyin, şehadetinden daha büyük bir ders veriyordu bizlere. O da; Haccı yarıda bırakıp, şehadete doğru yürümekti. Tüm ecdadı, dedesi ve babası bu sünneti, haccı hayatta tutmak için cihat etmişlerdi. İşte şimdi o, bu haccı yarıda bırakıp, şehadeti seçiyordu. Tarih boyunca gelecek tüm hacılara, İbrahim(as) sünneti üzerine olan tüm müminlere; Eğer İmamet yoksa eğer rehberlik ve önderlik yoksa eğer hedef yoksa ve eğer Hüseyin yok ve onun yerine eğer Yezid varsa, işte o zaman; Allah evi etrafında dönmekle puthane etrafında dönmek arasında hiçbir fark yoktur.” 

 

İnsanların bedenindeki tüm tüyler diken diken olmuş ve soluklar kesilmiş, herkes pür dikkat Dr. Şeriati’yi dinliyorlardı. Şöyle devam etti:

 

“Eğer hak ve batıl meydanında değilsen, kendi dönemine tanıklık edemeyip, toplum içindeki doğru ve yanlışları göremiyorsan, nerede olursan ol; ister namaz için dikilmiş ol, istersen şarap için yere çökmüş ol, her ikisi de birdir. Şehadet, tarihin tüm hak ve batıl sahnelerinde yer almaktır.”

 

Konuşma sona ermişti, siyahlara bürünüp Seyyid üş Şüheda’nın yasına gelenler, özellikle de gençler yerlerinde duramıyorlardı. Caminin lambaları söndürülmüş ve genelini üniversite öğrencilerinin oluşturduğu iki yüz genç camiyi inletiyorlardı: “Yaşa Humeyni, yaşa Humeyni!” SAVAK ajanları korkuya kapılmış ve ışıkları tekrar yakmak için koşuşturmaya başlamışlardı. Gençler daha da cana gelip; “Humeyni kazanacak, Humeyni kazanacak! şeklinde sloganlar attığı o esnada polis güçleri ve SAVAK memurları halk ve gençlerle tartışmaya girmiş ve bir arbede yaşanmıştı. 

 

Ertesi sabah, ülke istihbarat ve emniyet teşkilatı (SAVAK) genel müdürünün masasına; 26 Şubat 1972 tarihinde yapılan Dr. Ali Şeriati’nin Narmek camisindeki konuşması ve daha sonra çıkan olayları içeren bir rapor konuluyordu. Yine aynı memurlar mı yoksa başkaları mı bilinmez, bir yıl sonra da, Dr. Şeriati’nin bu sefer Hüseyniye-i İrşad’da Haccın felsefesi hakkında yaptığı konuşması hakkında bir rapor daha hazırlanıp, şunları yazmışlardı:

 

“Gençler ve üniversiteliler; “Kahrolsun Yezid hükümeti, Put kıran Humeyni kalk ayağa!” şeklinde sloganlar atıyorlardı. Dr. Şeriati Humeyni’yi ideal bir âlim olarak vasıflandırıp; “O, asrımızın en büyük merciidir.” diyordu. Ayrıca, “Kendini Devrimci Yetiştirme” kitabında da; onun hakkında şu şekilde bahsetmektedir: “… Devrimci ruhların, dindar, cesur ve aynı zamanda tüm olup bitenlerin farkında olan insanların ortaya çıkmasının yegâne sebebi; Mirza Şirazi’nin zamanından günümüze değin, o ve Ayetullah Humeyni’nin kıyamlarıdır. Bunlar sayesinde insani değerlere saygı duyulması, İslam ve Müslümanların izzet ve hürmetinin zorbalar karşısında korunması ve sömürgecilerin komplolarının bertaraf edildiğine şahitlik etmekteyiz.” O, başka bir yerde ise, 5 Haziran 1963 ayaklanması ile dini mercilerin ve İmam Humeyni’nin, saltanat düzeniyle artık geçinemeyip nasıl koptuğunu şöyle değerlendirmektedir:

 

“En karanlık ve en kötü günlerini yaşayan bu şehrin, bitkin ahalisinden birisi aniden uyanmış ve içinde bulunduğu o odadan dışarıya fırlayıp, aynı Ebuzer gibi zorba ve güçlünün karşısına dikilip haykırmaya başlamıştı. Aynı İsrafil gibi sura üfleyip Kur’an’ı dinletti ve toprak altında yatanları (Ölü misali yaşayan toplumları kinaye ederek) uyandırıp, o kabristana hakim olanın emniyetini bozmuştu. İşte tüm bunların ardından yeni bir mahşeri canlandırıyordu.” 

 

SAVAK’ın hazırladığı bu raporlar o denli açıktır ki; hiçbir soru ve şüpheyi ortada bırakmıyordu yani Şeriati tamamen İmam yanlısıydı.  

 

Belgelerle elde edilen bu raporların sonucuna göre, Şeriati gizliden gizliye Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin merciiyet ve liderliği için hummalı bir çalışma içerisindedir: “Ali Şeriati, Hüseyniye-i İrşad kapatıldıktan sonra,  kendi taraftarlarına; Ayetullah Humeyni yandaşları adıyla talebe ve din adamlarıyla tartışmalarını ve onları Humeyni kanadına çekmeleri emrini vermiştir.” Bu rapordan da açıkça anlaşılacağı üzere, Şeriati taraftarları şu anda emir olunduğu gibi faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

 

Yine de, Dr. Şeriati’nin İmam Humeyni’nin kıyamına ve İmam’la beraber hareket eden Mutahhari, Talagani, Hamenei, Behişti ve Musa Sadr gibi önemli isimlerle beraber olduğu gerçeğini görmezden gelip, Dr. Şeriati’nin bu sessizlik karşısındaki çığlıklarını ve seçkin ulema ile olan iyi ilişkilerine tahammül edemeyen bazıları; onu, din adamlarına karşı cephe almış olarak göstermekten ve ona olmadık iftiraları reva görmekten geri kalmışlardı.

 

Sonunda Dr. Şeriati dayanamayıp şöyle bir tepki verdi;

 

“Önce Velayet’e muhalif dediler: ama sonra benim, Velayet hakkında yaklaşık bir milyon kitap ve kasetimi halkın arasında gördüler ama yetmedi, dediler ki; Hayır hayır, bu sadece maslahat icabıydı. Hem Allah, hem de halk bilir ki; bugüne değin ben maslahat gereği yalan dahi söylememişimdir ve söylemem de… İnancım ve itikadım, ayrıca sosyal ve fikri sorumluluğum gereği; ben, bütün bu müddet boyunca her seviyeden insanla, ister Avrupa’da olsun, ister burada olsun konuşmayı, iş yapmayı ve hizmet etmeyi başardım. Her zaman camia içerisinde en güçlü, en imanlı ve en hamasi savunmalarımı ileri görüşlü ve hak taraftarı ulemadan yana yapmışımdır. Gerçek İslam’ı savunmak için konuşmuşumdur ve hatta sizlere de şunu diyorum; Batı emperyalizminin saldırı ve hücumlarına karşı sığına bileceğimiz yegâne ve son siper olan ilmi camiayı ve ulemayı savunup, korumak, hatta canımızı onun için tehlikeye atmak, yalnızca tüm mümin Müslümanların vazifesi değil, belki de dini boyutları olmasa dahi aydın ve entelektüel insanların görevidir. 

 

Ayetullah Seyyid Ali Hamenei gibi İslam inkılâbının önde gelen ruhani liderleri –İnkılâbın zafere ulaşmasından önce ve sonrası– Ali Şeriati ve Celal Ali Ahmed gibi eşine nadir rastlanan düşünce adamlarının devrime zemin hazırlanmasında ve onun zafere ulaşmasındaki etkili rollerini defalarca dile getirip, önemle vurgulamışlardır.

 

Bu yazımızı da Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Dr. Şeriati ve Celal için yazdığı şu sözlerle sona erdiriyoruz:

 

“… Mutahhari, Talagani ve Şeriati bu inkılâpta “Bayrak” hükmündeydiler. Her zaman vardılar ve sonuna kadar da var oldular. Onlar halkın gözü ve kalbiydiler. Her zaman olmak ve halkla olmak hiç de küçümsenecek bir şey değildir.” 

                                                                                          

 

 

 

Kaynak: www.rasthaber.com


         -        

 


Bu Yazı 13502 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 149 yorum yapılmıştır...

AYETULLAH 05-05-2011, 16:52:18
Zamanın imamının övgüsüne nail olmuş ve kendi zamanının imamına hizmet etmiş olan ŞERİATİ'ye minnettarız.Kalbimiz ve gönlümüz onunladır.
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM