ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
İslam-Bilim - I

Tanıma ve anlama meselesi, bilme meselesinden ayrı bir şeydir. Tanıma ve bilme arasındaki ayrımı bilmeyen biri, ne bir şeyi tanıyabilir, ne de bir şeyi bilebilir, isterse tanınmış bir bilgin, büyük bir allame olsun. Bir kitap ya da bir ekol ile ilgili olarak pek çok şey bilen, ama ne o kişiyi, ne o ekolü, ne de o eseri tanıyan bir sürü insan vardır. İslam âlimlerinden kimileri, İslam’ı tanımaktadırlar. Kimileri ise İslam âlimidirler ama İslam’ı tanımıyor olabilirler. Bunun tersine kimileriyse İslam’ı tanımakla birlikte İslam âlimleri arasında yer almazlar.

 

İslam, ne kültür, ne de ilimdir, İslam bir inanç ekolüdür. İslambilim de tahsil edilmesi gereken bir kültür ve bilimler dizgesi değildir. Elbette İslam ilimleri ve İslam kültürü, oldukça değerli ve zengin olup İslam uygarlığının övünç kaynağıdır. Ama İslambilim, İslam ideolojisi anlamındadır, İslam ilimleri anlamında değil.

 

İÇİNDEKİLER

 

06 Ali Şeriati

07 Yayıncının Notu

10 Farsça Yayıncının Notu

 

BİRİNCİ ve İKİNCİ DERSLER

27 İtikadî Altyapı ve Üstyapı

28 Dünyagörüşü

30 İslambilim ya da Hümanizm

32 Toplumbilim

38 Tarih Felsefesi

40 İdeoloji

41 Medine-i Fazıla (Ütopya)

43 İdeal İnsan

46 Dünyagörüşü-Tevhit

52 İnsanbilim=Adem’in Yaratılışı

Çelişki: “Allah-İblis”, “Ruh-Balçık”

61 Tarih Felsefesi, “Hâbil-Kâbil”

73 Toplumbilim

79 İdeoloji=İslam

81 İdeal Toplum=Ümmet

82 İdeal İnsan=Allah’ın Halifesi

87 Okuyucuya

 

ÜÇÜNCÜ DERS

93 Tevhidî Dünyagörüşü

93 Mukaddimetun bî Rabtatun

102 Tevhit Bilgisine Giriş İçin Birkaç Kaynak

109 Çok Tanrıya İnanılabilir Ama Bunların Tezat ve Çelişkisine Hayır mı?

111 Tevhidî Dünyagörüşünde “Çokluk” ve “Birlik”

113 “Doğru Anlama” Adında Tek Bir Güç

115 Maaş ve Mead Birliği

117 Kur’an’da Sünnet ve Ayet

118 Kur’an’ın Diliyle Tevhide Dayalı Dünyagörüşü

120 Ayet Nedir?

121 Fenomenler=Tezahür=Görüngüler

 

DÖRDÜNCÜ DERS

125 Birinci Aşama

125 İkinci Aşama

125 Toplumsal Altyapı (Structure Sociale)

128 Köleliğe Dayalı Üretim Altyapısı

129 Feodalite Döneminde Üretim Altyapısı

129 Burjuvazi Döneminde Üretim Altyapısı

140 Şirk Toplumbilimi

 

BEŞİNCİ DERS

145 Dersin Genel Planı

147 Tarihsel Tevhit

150 Tarihin Anlamı

158 Tarih Felsefesi Olarak Varoluşçuluk

158 “Tarih Felsefesi”, Bir Doğu Ekolü

160 Hümanizm

160 Skolastik

162 Hümanist Öğretiler

164 Toplumbilim

164 İdeoloji Olarak İslam

166 Karşılaştırmalı ya da Ölçmeli İslam

169 İmamet

170 Hedefimiz

175 Fezayı Neler Oluşturur?

 

ALTINCI DERS

179 Kalkalım ve Bir Adım Öne Yürüyelim

179 “Düşünmek” de Sabit Bir Yön

180 Umutsuzluktaki Umut

182 Niçin Varım?

183 Geçiş Döneminde Fırsat Kaygısı

184 Umutsuzluk Karanığında Bir Işık

189 Aydının Yükümlülüğü

193 “İslam Tarihi”, İlk İslam’ın Bilinçlendirici ve Uyandırıcı

Kaynağına Bir Tünel

195 Selefiye

197 Seyyid Cemal ve Abduh’un Yaptığı

202 Ne Yapmalı

 

YEDİNCİ DERS

207 Tevhit: Bir Tarih Felsefesi

207 Tarih Felsefesinde Tevhit

208 Dinî Görüşün Başlangıcı Şirk mi Yoksa Tevhit mi?

208 Dini Görüşün Başlangıcı Şirk midir?

210 Dinî Görüşün Başlangıcı Tevhit midir?

216 Tanrıların Yaratıcısı Kron!

218 Şirkin Güzergâhı Girit

218 Tanrılar Hücumunun Başlangıcı “Zeus”

219 Tarihin Başlangıcı “Tevhit”

220 Bedevî Tevhit: “Totemcilik”

221 Hayrın ve Şerrin Tevili “İkicilik”

221 Teslis

222 Yaratıcı Değil, Rab

 

SEKİZİNCİ DERS

233 Ahlâk Felsefesi

233 Tevhidin Dünyagörüşü Doğrultusunda İnsanbilim Felsefesi ya da Ahlâk Felsefesi

233 Genel Anlayışta Ahlâk

234 Bilimsel Ahlâk

235 Gerçek ve Doğru Tanımıyla Ahlâk

236 İdeal İnsan ve Günümüz İnsanı

233 Dünya ve Ahiret

237 Kur’an’da Ekmeğin Yüceltilişi

241 Hayır ve Şer

241 Ahlâkın Üç Temeli

242 İsâr

242 Alışveriş Çeşitleri

245 Ebram Mantığı

250 Hayır ve Şer İlkesi

251 Emredici ve Alıkoyucu

251 Günümüz İnsanının Bunalımı, Ahlâk Bunalımı

252 Felsefede Materyalist, Ahlâkta İdealist

257 Alinasyon

260 Aline Edenler

290 Cehalet, Çıkar ve Korku: Beşerî Sapmanın Temel Etkenleri

 

DOKUZUNCU DERS

297 Hac: Tevhidin ve İslam’ın Somut Tezahürü

300 İslam’ın Altyapısı Anlamında Tevhit

300 İslam’ın Tevhit Temeli Üzerindeki Üstyapısı

302 Ben-Biz

306 “Ben” Nedir?

308 “Sakınmak” Değil “Takva”

309 İslam’da Ahlâk Felsefesi

310 Yalancı Ben

312 Kültürel ve Tarihsel Kopukluk

314 Tefrika

314 Parçalama

315 Sükûn ve Sükûnet

316 Zamana Yabancılaşma

317 Hedefsizlik: İnanç ve Amel Arasında Yabancılık

331 İkicilikler

323 Materyalizm ve İdealizm

323 Kuşkucu Dünyagörüşü (Scepticisme)

324 Saçmacı (Absurde) Dünyagörüşü

324 Ben Merkezci Dünyagörüşü (Egocentrisme)

 

EKLER

331 Birinci Dersin Soru ve Cevapları

338 İkinci Dersin Soru ve Cevapları

356 Üçüncü Dersin Soru ve Cevapları

 


         -        

 


Bu Yazı 13533 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 194 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

Adem'in Vârisi Hüseyin
Çöle İniş (Hubut-Kevir)
Muhtelif Eserler-I
Muhtelif Eserler-II
İslam-Bilim - I
İslam-Bilim - II
İslam-Bilim - III
Medeniyet Tarihi - I
Medeniyet Tarihi - II
İran ve İslam
Şia
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Kendisi Olmayan İnsan
Dine Karşı Din
Ne Yapmalı
Ali Şiası Safevi Şiası
Dua
Sanat
Ali
İslam ve Sınıfsal Yapı
İnsan
Biz ve İkbal
Hac
Ebuzer
Aşina Yüzlerle
Kendini Devrimci Yetiştirmek
Öze Dönüş
Mektuplar
İslam Nedir Muhammed Kimdir
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM